استاندار اصفهان گفت: اعتماد به مدیران استانی اندک است. اختیارات استانها از دولت نهم به بعد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محسن مهر علیزاده در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با اشاره به شرایط کشور گفت: اعتماد به مدیران استانی اندک است. اختیارات استانها از دولت نهم به بعد کاهش یافته است و برگردندان آن نیز در حال حاضر به کندی صورت می پذیردو به همین جهت  ظرفیت ها و مزیت های استان ها مغفول مانده است.

 وی افزود: شورای گفتگوی استان اصفهان یکی از منظم ترین شوراهای های کشور است و تاکنون تعداد قابل توجهی از مشکلات اقتصادی و صنعتی کشور را بررسی و مرتفع نموده است.

مقام ارشد استان با ارائه نتایج جلسه فعالان اقتصادی با وزیر کشور افزود: در این جلسه به این نتیجه رسیدیم که دولت باید تصمیم جدی گرفته و در شرایط اقتصادی فعلی به هموار سازی مسیر تولید، استفاده از مزیت های نسبی و واقعی سازی تولید بپردازد.

شورای گفتگو

مهر علیزاده ادامه داد: به روزهای سختری نزدیک می شویم، اما هیچ نگرانی وجود ندارد ، ماشرایط سخت تر از این را هم گذرانده ایم. در جنگ تحمیلی با تحکیم پایه های انقلاب،حول محور دفاع از کشور به انسجام و وحدت رسیدیم و اطمینان دارم جنگ اقتصادی هم اگر خوب دفاع شود،  به انسجام و وحدت می انجامد.این شرایط زمان مناسبی است که قطع وابستگی به نفت محقق شود و نرخ دلار  تا این اندازه در اقتصاد تاثیر گذار نباشد.

استاندار اصفهان گفت: اگر ما نتوانیم خوب برنامه ریزی کنیم و این تهدید به فرصت تبدیل نشود، قطعا مشکل از ماست زیرا در زمان جنگ نیروهای بسیجی بی هیچ آموزش و پشتوانه ای در برابر دشمن ایستادگی کردند در حالی که امروز مدیران کشور از پشتوانه علمی و حمایتی خوبی برخوردار هستند.