رییس اتاق بازرگانی ایران گفت:از دیدگاه بخش خصوصی بایستی قدرت دولت به استاندارها و حتی روسای سازمان ها در استان ها تفویض شود.

به گزاش خبرگزاری موج از اصفهان، غلامحسین شافعی به توزیع قدرت و اختیارات دولت در استان ها اشاره کرد و گفت: این موضوع در طی چهار سال گذشته در اتاق بازرگانی ایران در حال پیگیری است و مطالعات ما نشان می دهد،توسعه اقتصادی و تقسیم امکانات بدون توجه به مسائل جغرافیایی، قومیتی و طبیعی صورت می پذیرد و متاسفانه یک نسخه واحد برای کل کشور ارائه می گردد. 

وی تاکید کرد:از دیدگاه بخش خصوصی بایستی قدرت دولت به استاندارها و حتی روسای سازمان ها در استان ها تفویض شود و البته نگاه استانداران نیز بایستی از نگاه هزینه ای به نگاه تولید ثروت تبدیل شود و اگر این تفویض صورت پذیرد، توسعه منطقه ای مناسبی در کشور محقق می شود.

رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره وضعیت اقتصادی کشور گفت: در شرایط خاص امروز یکی از مسائلی که باید مد نظر قرار گیرد، افزایش اعتماد فعالان اقتصادی به دولت است. اما متاسفانه نتیجه اقدامات عجولانه و غیر کارشناسی به افزایش جو بی اعتمادی منجر شده است و این رویه نه تنها ما را برای مقابله با تحریم ها آماده نمی کند بلکه فضا را به سمت نامناسبی می برد.

وی ادامه داد: ما اعتقاد راسخ داریم بایستی با سوء استفاده کنندگان و سود جویان به شدیدترین نحو برخورد شود، اما آیا برخوردهای عجولانه اخیر به افزایش بی اعتمادی نمی انجامد؟

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور گفت: ما از لحاظ منابع وضعیت خوبی نداریم اما شیوه توزیع و نحوه مصرف آن ها نیز نتایج مطلوبی در برنداشته است.به عنوان مثال مساله اشتغال خوب درک نشده است و منابع طرح های اشتغال زایی زود بازده در تمام دولت ها ، اشتغال قابل توجهی را در پی نداشته است.

شافعی به وضعیت صنعت نیز اشاره کرد وافزود: آمارها نشان می دهد علیرغم گسترش کمی واحدهای صنعتی، سیاست های دولت ها در راستای حمایت از صنعت گران نمی باشد. بنا به گزارش بانک مرکزی سهم تسهیلات اعطای به بخش صنعت در طی سال های ٨٥ تا ٩٥ از ٢٨/٨ به ١٩/٥ درصد کاهش یافته است.

 وی گفت:این میزان در بخش کشاورزی از ١٤/٨ به ٨/٨  و در حوزه صادرات از ١/٥ درصد به ٤/. درصد رسیده است و این در حالی است که در این سال ها بالاترین سهم مالیات را صنعت پرداخت کردن و این سهم در سال ٩٥ به ٥٥ درصد مالیات کل کشور رسیده است. آیا این برخورد در راستای حمایت از صنعت است؟

رییس اتاق بازرگانی ایران در پایان سخنان خود گفت:امیدورام با توجه به اشتباهات گذشته و نگاه درست به وضعیت موجود  راهکارهای صحیحی را برای مقابله با هجوم اقتصادی دشمن اتخاذ کرد.