سخنگوی شورای شهر رشت گفت: در جلسه غیرعلنی امروز اعضای شورا ترکیب کمیسیون‌های تخصصی پنج‌گانه شورای شهر رشت مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، فاطمه شیرزاد در رشت با اشاره به ترکیب کمیسیون بهداشت و محیط‌زیست شورای شهر رشت اظهار کرد: فاطمه شیرزاد با چهار رأی به‌عنوان رئیس کمیسیون بهداشت و بهراد ذاکری و محمدحسن عاقل منش به ترتیب به‌عنوان نائب رئیس و منشی این کمیسیون انتخاب شدند.

وی با اشاره به ترکیب کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای رشت گفت: حجت جذب، فرهام زاهد و فاطمه شیرزاد به ترتیب به‌عنوان رئیس، نائب رئیس و منشی کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای رشت انتخاب شدند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه رضا رسولی به‌عنوان رئیس کمیسیون عمران در دومین سال از فعالیت شورای پنجم رشت انتخاب شد افزود: حجت جذب و حامد عبداللهی برای فعالیت در جایگاه نائب رئیس و منشی کمیسیون عمران شورای شهر در این دوره یک‌ساله انتخاب شدند.

شیرزاد با اشاره به ترکیب کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورای رشت در این دوره بیان کرد: حامد عبداللهی، رضا رسولی، سید امیرحسین علوی به ترتیب به‌عنوان رئیس، نائب رئیس و منشی کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورا انتخاب شدند.

وی با اشاره به ترکیب کمیسیون فرهنگی شورای رشت در این دوره تصریح کرد: محمدحسن عاقل منش با پنج رأی به‌عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی و بهراد ذاکری و حجت جذب به ترتیب برای نائب رئیسی و منشی این کمیسیون در یک دوره فعالیت یک‌ساله بارأی اعضا انتخاب شدند.

گفتنی است؛ احمد رمضانپور و اسماعیل حاجی پور غائبین جلسه امروز غیرعلنی شورانشینان به‌منظور انتخاب ترکیب کمیسیون‌های تخصصی شورای شهر رشت بودند.