اعضای نوجوان خمینی شهری به ۳ بیمار نیازمند عضواهدا شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان،  مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوند مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) اصفهان گفت: اعضای نوجوان خمینی شهری که در اثر تصادف دچار مرگ مغزی شده بود با رضایت خانواده نوع دوستش به 3 بیمار نیازمند عضو اهدا شد.

مریم خلیفه سلطانی افزود: کبد و کلیه‌های نوجوان ۱۶ ساله خمینی شهری که دچار مرگ مغزی شده بود به 3 بیمار نیازمند عضو اهدا شد.