هشتمین جشنواره بین المللی دف‌نوازی«دف نوای رحمت» 2 شهریور ماه با معرفی برگزیدگان بخش های مختلف به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان؛هشتمین جشنواره بین المللی «دف، نوای رحمت» برگزیدگان خود را شناخت.

براساس آراهیئت داوران هشتمین جشنواره بین المللی دف نوای رحمت متشکل از فریدون شهبازیان ، عماد توحیدی، سید علاءالدین یاسینی، عبدالرحمن غوثی برگزیدگان بخش های مختلف جشنواره در بخش های تکنوازی دو رده سنی نوجوان و بزرگسال آقا و خانم ، مولودی خوانی ، گروه نوازی  معرفی شدند.

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن هشتمین  ﺟﺸﻨﻮاره بین المللی  دف ﻧﻮای رﺣﻤﺖ به شرح ذیل میباشد :   

جایزه ویژه دبیرجشنواره  در بخش گروه نوازی

لوح تقدیر و مبلغ 10/000/000 ریال تعلق گرفت به گروه آوین به سرپرستی خانم مریم گلسرخی زاده از یزد

لوح تقدیر و مبلغ 10/000/000 ریال تعلق گرفت به گروه سفیران به سرپرستی علیرضا گلستانی از سیستان و بلوچستان

جایزه ویژه دبیر جشنواره در بخش مولودی خوانی

لوح تقدیر و مبلغ 4/000/000ریال تعلق گرفت به گروه معراج النبی ازکردستان به سرپرستی فرید منصوری

رده سنی: 13-19 بانوان

رتبه اول شامل تندیس ، لوح تقدیرو مبلغ 15/000/000 ریال تعلق گرفت به زهرا کاظمی از استان یزد

رتبه دوم  شامل لوح تقدیرو مبلغ 10/000/000ریال تعلق گرفت به وحیده نقیبی از استان آذربایجان شرقی

رتبه سوم شامل لوح تقدیرو مبلغ 7/000/000 ریال تعلق گرفت به مهتاب کرامتی از استان خراسان رضوی .

رده سنی: 13- 19 آقایان

رتبه اول شامل تندیس ، لوح تقدیرو مبلغ 15/000/000ریال تعلق گرفت به شاهو رستمی  از استان کردستان

رتبه دوم  شامل لوح تقدیرو مبلغ 10/000/000 ریال تعلق گرفت به آران ﺣﺴﻦ زاده از استان ﮐﺮدﺳﺘﺎن

رتبه سوم شامل لوح تقدیرو مبلغ 7/000/000ریال تعلق گرفت به رضا دزایی پور از استان  مازندران

رده سنی بزرگسال؛ بانوان

تقدیر ویژه هیئت داوران شامل لوح تقدیر و مبلغ 4/000/000ریال تعلق گرفت به نسرین برهانی از اصفهان

رتبه اول شامل تندیس، لوح تقدیرو مبلغ 15/000/000ریال تعلق گرفت به سیروان خورنکا از استان کردستان شهرستان مریوان

رتبه دوم  شامل لوح تقدیرو مبلغ 10/000/000ریال تعلق گرفت به شادی غلامی از استان کردستان شهرستان سنندج

رتبه سوم شامل لوح تقدیرو مبلغ 7/000/000 ریال تعلق گرفت به مُنا مُلایی  از استان ﮐﺮدﺳﺘﺎن شهرستان سنندج

رده سنی بزرگسال، آقایان

رتبه اول شامل تندیس ، لوح تقدیرو مبلغ 15/000/000 ریال تعلق گرفت به شعیب بهرامی از استان کرمانشاه

رتبه دوم  شامل لوح تقدیرو مبلغ 10/000/000 ریال تعلق گرفت به محمد مهدی قاسمی از استان فارس

رتبه سوم شامل لوح تقدیرو مبلغ 7/000/000 ریال تعلق گرفت به سعید فرزانگان از استان کردستان

بخش مولودی خوانی

رتبه اول شامل تندیس ، لوح تقدیرو مبلغ 15/000/000 ریال تعلق گرفت به گروه « نوای رحمت » به سرپرستی مسعود مرادی  از استان کردستان ، شهرستان سنندج

رتبه دوم  شامل لوح تقدیرو مبلغ 10/000/000 ریال تعلق گرفت به گروه بیداد به سرپرستی غلامرضا امینی راد از استان خراسان شمالی

رتبه سوم شامل لوح تقدیرو مبلغ 7/000/000 ریال تعلق گرفت به گروه نوای قدسیان به سرپرستی هوشیار وطنی از استان کردستان ، شهرستان مریوان

بخش گروه‌ نوازی:

رتبه اول شامل تندیس ، لوح تقدیرو مبلغ 15/000/000ریال تعلق گرفت به گروه دِگ به سرپرستی محمد رضا سامری پور از استان خوزستان

رتبه دوم  شامل لوح تقدیرو مبلغ 10/000/000ریال تعلق گرفت به ﮔﺮوه ﮐﺎرﯾﻦ به سرپرستی پرویز مندمی از استان ﮐﺮدﺳﺘﺎن؛

رتبه سوم شامل لوح تقدیرو مبلغ 7/000/000 ریال تعلق گرفت به ﮔﺮوه ژارک  به سرپرستی حمزه ترکه از استان ﮐﺮدﺳﺘﺎن؛

هشتمین جشنواره بین المللی دف نوای رحمت از 31 مرداد لغایت 2 شهریور با تجلیل از استاد صدیق تعریف در سنندج و به میزبانی حوزه هنری استان کردستان برگزارشد.