محمد رهبری ملی پوش گیلانی تیم ملی شمشیربازی ایران مدال نقره بازی های آسیایی جاکارتای اندونزی را در رشته سابر کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، محمد رهبری ملی پوش گیلانی، توانست به همراه تیم ملی شمشیربازی ایران ، عنوان نائب قهرمانی و مدال نقره بازی های آسیایی جاکارتای اندونزی را در رشته ی سابر کسب کند‌. وی در دوره قبل این بازی ها نیز مدال نقره کسب کرده بود.  مصطفی سالاری استاندار گیلان کسب مدال نقره تیمی اسلحه سابر توسط محمد رهبری شمشیرباز گیلانی تیم ملی شمشیربازی را در هجدهمین دوره بازیهای آسیایی تبریک ‌گفت.