ترافیک جاده رشت - قزوین در منطقه منجیل به رودبار پرحجم گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، مرکز گیلان رئیس پلیس راه استان گفت: ترافیک خودروها در جاده ورودی رشت –قزوین در منطقه منجیل به سمت رودبار از امروز صبح تاکنون سنگین و پر حجم است و پیش بینی می شود این شرایط در ساعات آینده ادامه یابد.

سرهنگ محمد پور افزود: اولویت عبور در این منطقه با خودروهای سواری است و پلیس راه استان به خودروهای باری همچون کامیون ها پس از سبک شدن راه، به تدریج اجازه عبور می دهد. 

وی اضافه کرد : وضعیت عبور و مرور خودروها در جاده آستارا – اردبیل روان ولی پر حجم است.

تصادف زجیره ای خودروها در تونل منجیل

رئیس پلیس راه گیلان همچنین از برخورد زنجیره ای یک اتوبوس با 13 خودروی سواری دیشب درون تونل منجیل خبر داد و اضافه کرد: این تصادف خسارت جانی نداشت و 2 مصدوم این حادثه به بیمارستان رودبار منتقل شدند.