استاندار فارس تأکید کرد: با توجه به ظرفیت های بزرگ استان فارس نظیر توریسم سلامت و اماکن فرهنگی و تاریخی؛ تلاش همگان برای شتاب دادن به صنعت گردشگری استان فارس ضروریست.

به گزارش خبرگزاری موج از فارس، اسماعیل تبادار در دیدار رئیس میراث فرهنگی کشور با فعالان گردشگری شیراز تأکید کرد: با توجه به ظرفیت های بزرگ استان فارس نظیر توریسم سلامت و اماکن فرهنگی و تاریخی؛ تلاش همگان برای شتاب دادن به صنعت گردشگری استان فارس ضروریست.

استاندار فارس گفت: ریاست سازمان میراث فرهنگی کشور باید تدبیری بیاندیشند تا درآمدهای حاصل از صنعت گردشگری استان فارس، در همین استان نیز هزینه شود. 

تبادار اضافه کرد: ما بافت تاریخی شیراز را به عنوان سرمایه قلمداد کرده ایم  و در این راستا مجموعه های مربوطه نیز همه پای کار هستند چرا که امروز در جای جای بافت تاریخی، علم هایی برپا شده که در سایه آن، بافت فرسوده نیز در حال احیاء است.

وی گفت: صنعت گردشگری در حوزه اقتصاد می تواند بسیار کمک کننده و مؤثر باشد و در اینجا به فعالان گردشگری و جناب آقای مونسان قول می دهم که آمارها و شاخص های استان در حوزه گردشگری در آینده نزدیک وضعیت بهتری به خود گیرد.