سه زلزله دقایقی پیش شهرستان بروجرد در استان لرستان را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری موج،  زمین لرزه‌ای با قدرت 2.9 در مقیاس درونی زمین(ریشتر) امروز ساعت 14 و 57 دقیقه و 02 ثانیه بروجرد را لرزاند.

همچنین ساعت 14  و 44 دقیقه و 02 ثانیه، زمین لرزه‌ای با قدرت ۳.۱ در مقیاس درونی زمین(ریشتر) بروجرد را لرزانده بود.

این زمین لرزه در عمق 10کیلومتری زمین رخ داد و عرض جغرافیایی ۳۳.۸۸۱ و طول جغرافیایی ۴۸.۷۹۸اعلام شده است.

همچنین ساعت 14 و 39 دقیقه و 37 ثانیه امروز زلزله دیگری با قدرت 3.1 ریشتر و در عمق 10 کیلومتری زمین بروجرد را لرزاند.

تاکنون گزارشی از خسارت این دو زمین لرزه اعلام نشده است.