فرمانده انتظامی شهرستان نائین گفت: طی یک عملیات ویژه بیش 114 کیلو و 750 گرم تریاک در نائین کشف شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سرهنگ سید تقی حسینی با اشاره به کشف بیش از 114 کیلوگرم تریاک اظهار داشت: مأموارن ایستگاه ایست و بازرسی شهید شرافت نائین حین کنترل خودروها عبوری به یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس و یک دستگاه خودروی سواری پراید مشکوک و قصد متوقف کردن آنها را داشتند که هر 2 خودرو به محض مشاهده مأموران اقدام به فرار کردند.

این مقام انتظامی عنوان داشت: با فرار خودروها، مأموران به تعقیب آنها پرداخته و سرانجام هر 2 خودرو در جاده های خاکی اطراف شهرستان متوقف و در بازرسی صورت گرفته از آنها  114 کیلو و 750 گرم تریاک که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بودند، کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نائین تصریح کرد: در این رابطه 2 قاچاقچی دستگیر و همراه با پرونده تشکیل شده تحویل مراجع قضائی شدند.