بیمه شدگان، کارفرمایان، بازنشستگان و تمامی شهروندانی به منظور پیگیری امور بیمه ای درتامین اجتماعی گیلان میتوانند با انتخاب روز و ساعت مورد نظر خود نوبت رزرو نمایند.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، در ادامه اقدامات سازمانی در جهت توسعه و گسترش خدمات الکترونیکی و کاهش زمان پاسخگوئی و با هدف جلوگیری ازهدررفت وقت مراجعان، سیستم نوبت دهی برای دریافت خدمات بیمه ای درشعب از طریق سیستم USSD  در تلفن همراه فراهم شد .

براین اساس تمامی بیمه شدگان، کارفرمایان، مستمری بگیران و شهروندان گرامی برای حضور در شعب تامین اجتماعی می توانند از قبل با توجه به فرصت خود روز و ساعت مراجعه را تعیین نمایند .  

روش گرفتن نوبت برای انجام امور بیمه ای بشرح ذیل میباشد :

ورود به سامانه مربوطه از طریق سیستم USSD تلفن همراه با شماره گیری *142#

انتخاب گزینه شماره سه (نوبت دهی شعب)

درج کد استان (13)

انتخاب شعبه مورد نظر ( در شهرهای مختلف استان بر اساس پیش فرض های تعریف شده)

انتخاب واحد مورد نظر برای امور بیمه ای

انتخاب روزی که امکان یا تمایل به حضور در شعبه برای فرد وجود دارد (براساس پیش فرض ها)

انتخاب ساعت مورد نظر ( ساعاتی که توسط دیگر متقاضیان انتخاب شده است از سیستم حذف میگردد )

درج شماره کد ملی فرد متقاضی و ثبت رزوو

برای هر مراجعه 15 دقیقه زمان تعریف شده و با انتخاب یک فرد آن گزینه برای واحد مورد نظر در روز مذکور حذف میگردد .  

در پایان عملیات نوبت دهی برای فرد متقاضی پیامکی ارسال می شود که به منزله رسید می باشد.