مدیر نظارت بر امور داروی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: بزودی سامانه‌ای برای دستیابی به داروهای کمیاب راه اندازی می شود.

 به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، حسن جانثاری اظهار داشت: بزودی سامانه‌ای برای دستیابی به داروهای کمیاب راه اندازی می شود تا بیماران بتوانند به جای تماس با معاونت غذا و دارو با مراجعه و ثبت نام در این سامانه به محض موجودیت هر دارو به آنها از طریق پیامک و اینترنتی اطلاع رسانی شود.

وی افزود: امروز وزارت بهداشت به جای واردات داروهایی که مصرف نکردن آن به سلامتی فرد آسیبی نمی زند مثل مکمل ها، قرص های ویتامینی و قرص های که مشابه داخلی دارند، واردات داروهای خاص و داروهای که مشابه داخلی ندارد را در درجه اول اهمیت قرار داده است.

جانثاری با بیان اینکه کمبودهای احتمالی بطور مرتب رصد می شود، افزود: با تماس دائم با سازمان غذا و دارو سعی می کنیم در اولین فرصت ممکن سهمیه استان را از طریق شرکت های پخش به داروخانه ها اعلام کنیم و در دسترس بیماران قرار دهیم.

مدیر نظارت بر امور داروی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اضافه کرد: امروز نگرانی در حوزه سوء استفاده برخی از سودجویان و ایجاد بازار سیاه دارو نیست زیرا هیچگاه در اصفهان، بازاری مشابه ناصر خسرو نداشتیم.

جانثاری خاطرنشان کرد: بزودی سامانه‌ای برای دستیابی به داروهای کمیاب راه اندازی می شود تا بیماران بتوانند به جای تماس با معاونت غذا و دارو با مراجعه و ثبت نام در این سامانه به محض موجودیت هر دارو به آنها از طریق پیامک و اینترنتی اطلاع رسانی شود.

مدیر نظارت بر امور داروی معاونت غذا و داروی اصفهان گفت: سامانه‌ای برای دستیابی به داروهای کمیاب با توجه به شرایط کنونی و پیش بینی شده برای آینده راه اندازی می شود.