رییس اتاق اصناف استان اصفهان گفت:حمایت ازکالای ایرانی درحقیقت حمایت ازکارایرانی است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، رسول جهانگیری در میزگرد بررسی مشوق های مالیاتی در راستای حمایت از تولید، توزیع و مصرف کالای ایرانی  گفت: حمایت از کالای ایرانی یک چرخه بوده که این زنجیره با حمایت دولت از بخش تولید و توزیع کشورمیسر خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه در زمان کمبود منابع لازم است دولت به کاهش هزینه های جاری خود از طرق محتلف بپردازد گفت:حمایت از کالای ایرانی یک چرخه بوده که این زنجیره با حمایت دولت از بخش تولید و توزیع کشورمیسر خواهد شد.

جهانگیری با انتقاد از اینکه در بدنه اجرایی سازمان امور مالیاتی تعامل با مودیان بعضا به درستی لحاظ نمی شود، اظهار امیدواری نمود: این تعامل بتواند بسیاری از مشکلات مالیاتی تولید و توزیع کنندگان محصولات ایرانی را رفع کند.

رییس اتاق اصناف اصفهان در ادامه خواستار پذیرش خوداظهاری فعالان بخش تولید و توزیع و اخذ ارزش افزوده به تناسب میزان وصول مطالبات این افراد شد.

وی نهادینه ساختن فرهنگ خود اظهاری در جامعه را ضامن رفع بسیاری از مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی دانست.

اصفهان- رییس اتاق اصناف

جهانگیری همچنین اعمال سلیقه در محاسبات میزان مالیات پرداختی را از دیگر موارد اعتراض مودیان دانست و افزود: در نظر گرفتن مالیات بر اساس دوران رونق یا رکود اقتصادی نیز رضایت تولید و توزیع کنندگان را در پی داشته و موجب وجاهت خود اظهاری این افراد خواهد شد.

وی مشوق های مالیاتی مذکور را در کاهش ضرایب مالیاتی توزیع و تولید کنندگان موثر دانسته و تصریح کرد: کاهش دغدغه های مالیاتی تولید کنندگان، تولید محصول با کیفیت تر را در پی داشته و توزیع کنندگان نیز بهتر خواهند توانست به معرفی تولیدات داخل کشور و در نتیجه نیل ضایقه مصرف کننده به محصولات ایرانی بپردازند.

جهانگیری فشارهای اقتصادی زمان حاضر را فرصتی برای جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و تحریک و تقویت عرق ملی مردم در حمایت از تولیدات داخلی دانست.

رییس اتاق اصناف اصفهان خواستار استفاده حداکثری سازمان امور مالیاتی از حیطه اختیارات خود در اجرایی نمودن بندهای استانی این بسته شد.