معاون میراث فرهنگی هرمزگان از تهیه پرونده ثبتی قلعه شمیل برای ثبت در فهرست آثار ملی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «عباس نوروزی» از تهیه پرونده ثبتی قلعه شمیل برای ثبت در فهرست آثار ملی خبر داد و گفت: گام نخست در تمامی امور مطالعاتی و پژوهشی و انجام اقدامات مرمتی در هر اثر، ثبت آن اثر است.

وی افزود: قلعه شمیل از قلعه‌های شاخص استان هرمزگان است که نسبت به شرایط محیطی منطقه احداث شده است.

معاون میراث فرهنگی استان هرمزگان با بیان اینکه نوع معماری قلعه متشکل از قلعه و دستکن است، افزود: بیشتر قلعه‌ها در استان هرمزگان بدون دستکن بوده و این بنا در نوع خود منحصر به فرد است.

نوروزی گفت: پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد که این قلعه در چندین دوره مورد استفاده قرار گرفته و احتمال می‌رود قدمت این اثر بیش از دوره صفوی باشد.

وی در پایان افزود: در صورت ثبت این اثر در فهرست آثار ملی، نسبت به اکتشافات باستان شناسی و مرمت آن اقدام خواهد شد.