مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان گفت: در گرامیداشت هفته دولت 60 پروژه با اعتبار 110 میلیارد ریال افتتاح و عملیات اجرایی گازرسانی به 63 پروژه با اعتبار 270 میلیون ریال آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان ؛ احمد فعله گری از اعتباری بالغ بر 110 میلیارد ریال برای افتتاح 60 پروژه گاز رسانی کردستان در گرامیداشت هفته دولت خبر داد.

وی با بیان اینکه امیدواریم با برنامه ریزی دقیق و درست بتوانیم گاز را به طور مستمر و پایدار به دورترین نقاط و روستاهای استان برسانیم، گفت: از مهرماه سال 96 تا تیرماه سال 97 بیش از 460 کیلومتر شبکه‌های تغذیه و توزیع شهری و روستایی در سطح استان اجرا شده است . 

 مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان به آمار علمک‌های نصب شده در سطح استان اشاره و عنوان کرد: در این بازه زمانی 9 هزار و 870 مورد انشعاب در سطح شهرها و روستاهای استان کردستان نصب شده است . 

فعله گری اعلام کرد: از مهرماه سال 96 تا تیرماه سال جاری 86 روستای جدید از نعمت گاز طبیعی برخوردار و 29 هزار و 827 مورد مشترک جدید در سطح کل استان پذیرش شده است . 

وی به افزایش ضریب نفوذ گاز طبیعی اشاره و آن را نشانه افزایش سطح رفاه دانست و گفت: در فاصله 10 ماهه مهرماه سال 96 تا تیرماه سال 97 ضریب نفوذ گاز در جمعیت روستایی 5.1 درصد رشد داشته و به 85 درصد ارتقاء یافته است؛ میزان ارتقای ضریب نفوذ گاز در جمعیت کل استان به میزان 1.4 درصد بوده که میزان ضریب نفوذ در جمعیت کل استان را به 96 درصد افزایش داده است . 

فعله گری در ادامه با اشاره صعب العبور بودن و سختی مسیر شبکه گذاری و انتقال گاز به مناطق کوهستانی و نقاط مرزی، بیان کرد: در گرامیداشت هفته دولت 60 پروژه با اعتبار 110 میلیارد ریال افتتاح و عملیات اجرایی گازرسانی به 63 پروژه با اعتبار 270 میلیون ریال آغاز خواهد شد.