کارشناس آب و خاک جهادکشاورزی هرمزگان گفت: امسال ۱۰ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی استان به سامانه نوین آبیاری مجهز می شود.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «تقی زاده» با بیان اینکه هدف گذاری امسال جهادکشاورزی هرمزگان اجرای سامانه نوین آبیاری در ۱۰ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی استان است گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از دو هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی هرمزگان به سامانه نوین آبیاری مجهز شده است.

 کارشناس آب و خاک جهادکشاورزی هرمزگان گفت: از صد و ۵۶ هزار هکتار زمین‌های زراعی و باغی هرمزگان تاکنون صد و ۳ هزار هکتار به سامانه نوین آبیاری مجهز شده است.

وی افزود: ۸۵ درصد از هزینه اجرای این طرح‌ها کمک بلاعوض دولتی است و کشاورزان فقط ۱۵ درصد از هزینه اجرای طرح را پرداخت می‌کنند.

به گزارش موج، استان هرمزگان در بین سه استان برتر اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در کشور است.