فتح الله معین با کسب 13 رأی در سمت ریاست شورای شهر اصفهان ابقا شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، با برگزاری انتخابات، اعضای هیئت رئیسه شورای شهر اصفهان در دوره جدید انتخاب شدند.

براین اساس فتح الله معین با کسب 13 رأی در سمت ریاست شورای شهر اصفهان ابقا شد.

علیرضا نصر اصفهانی نیز با 13 رأی جایگاه خود به عنوان نایب رئیس را حفظ کرد و فریده روشن با کسب 11 رأی بار دیگر به عنوان منشی اول شورا انتخاب شد.

گفتنی است؛ مهدی مزروعی با 13 رای به عنوان منشی دوم و سخنگوی جدید شورای شهر اصفهان انتخاب شد.