رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سمیرم از صدورحکم قضایی برای یک متخلف شکار و صید در سمیرم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، پژمان خاکسار گفت: یک متخلف شکار و صید همراه با یک سلاح شکاری غیر مجاز دولول  سال گذشته در منطقه شکارممنوع حنا دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.

وی افزود: بر این اساس دادگاه متهم را به پرداخت هفت میلیون ریال جزای نقدی در صندوق دولت و ضبط سلاح و مهمات مکشوفه در حق دولت محکوم کرد.

گفتنی است؛  شکار و حتی اقدام به شروع به شکار در زیستگاه های حیات وحش توسط متخلفان جُرم است و طبق ماده ۱۰ و ۱۵ قانون شکار و صید، متخلفان تحت تعقیب و مجازات قرار می گیرند.