مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوند مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) اصفهان از اهدای اعضای جوان اصفهانی به بیماران نیازمند عضو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مریم خلیفه سلطانی گفت:اعضای بدن جوان 24 ساله که در اثر تصادف مبتلا به مرگ مغزی شده بود به بیماران نیازمند پیوند عضو اهدا شد.

وی افزود: مهران شاه سلانی 24ساله که در اثر تصادف در بیمارستان کاشانی بستری شده بود، با تایید مرگ مغزی وی و رضایت خانواده نوعدوستش برای برداشت عضو به بیمارستان الزهرا اصفهان منتقل شد. 

مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوند مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) اصفهان گفت: مریم خلیفه سلطانی افزود:کلیه ها و کبد این جوان مرگ مغزی به بیماران نیازمند عضو اهداء شد.