بنا بر اعلام سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه، ساعت کار ادارات اجرایی استان کرمانشاه از اول شهریور به روال سابق برمی‌گردد.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، محمدابراهیم الهی تبار سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه در بخشنامه‌ای ساعت کاری ادارات اجرایی کرمانشاه را از اول شهریورماه بدین شرح اعلام کرد: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 و 30 صبح تا 15 ظهر و روزهای پنجشنبه از ساعت 7 و 30 صبح تا ساعت 14 ظهر خواهد بود.

گفتنی است که ساعت شروع کار ادارات استان به‌منظور صرفه‌جویی در مصرف برق از نیمه تیرماه به 6 و 30 صبح تغییر پیداکرده بود.