معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: باید کمیته تخصصی توسعه مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به‌گونه‌ای عمل کند که خروجی آن موجب افزایش حساسیت آحاد جامعه به معضل مواد مخدر در استان شود.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «بهروز اکرمی» در نشست کمیته توسعه مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان، عنوان کرد: در این جلسه نباید به دنبال تهیه گزارش کار بود بلکه باید ارزیابی از عملکردها در حوزه مبارزه و مقابله با مواد مخدر در این کمیته ارائه شود.

وی بر برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای تشکل‌های مردمی فعال در عرصه اجتماعی و مقابله با آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد و گفت: به‌منظور پیش بردن بحث اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر باید نشست‌هایی به‌صورت کارگاه‌های آموزشی برای تشکل‌های اجتماعی استان که در عرصه مقابله با آسیب‌های مواد مخدر فعالیت می‌کنند، برگزار نمود.

اکرمی رویکرد جدید کمیته تخصصی توسعه مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان را گرفتن تصمیمات کلان برای استان در این حوزه دانست و بیان داشت: در این کمیته باید از ورود به مسائل خرد و جزئی که موجب محدودسازی فعالیت‌های کمیته در سطح استان می‌شود، پرهیز کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان اضافه کرد: این کمیته استانی است و در جلسات آن تصمیمات استانی گرفته می‌شود و تصمیم برای شهر و روستا باید در کمیته‌های شهرستان انجام گیرد.

وی بر برگزاری کمیته تخصصی توسعه مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در شهرستان‌های استان تأکید کرد و افزود: این کمیته باید در تمامی شهرستان‌های استان به ریاست فرماندار به‌صورت مرتب برگزار شود.

اکرمی بر تقویت انجمن «NA» در استان تأکید کرد و گفت: انجمن NA در استان در زمینه رهاسازی افراد از بند اعتیاد باید فعال‌تر عمل کند و در صورت نیاز به فضا برای برگزاری جلسات، فضای مناسب در اختیار آن‌ها گذاشته خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، اضافه کرد: این انجمن به‌منظور آگاه‌سازی مردم استان از فعالیت‌های خود باید از  تمامی ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی استفاده کند.

وی بر حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی مربوطه در جلسات این  کمیته تخصصی تأکید کرد و گفت: تمامی مدیران عضو کمیته ملزم به حاضر شدن در جلسات هستند و عدم حضور غیرموجه در پرونده آن مدیر ثبت خواهد شد.

اکرمی تأکید کرد: باید میان مدیری که به‌صورت منظم در جلسات حاضر می‌شود و مدیری که نامنظم است تفاوتی قائل شد.