بانک مهراقتصاد خوزستان امروز(25 مرداد) مراسم تجلیل از خبرنگاران را در کنار ۱۸۰هکتار نهال از اراضی فوق بحرانی خوزستان انجام داد.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، مسعود حاتم وند مدیرعامل بانک مهر اقتصاد خوزستان در این مراسم عنوان کرد: بانک مهر اقتصاد در راستای فعالیت در مسائل زیست محیطی و وظیفه ای که در جهت رفاه مردم داشته، عملیات اجرای طرح نهال کاری ۱۸۰هکتار از اراضی فوق بحرانی خوزستان در اسفند سال گذشته را انجام داده است که امروز پس از حدود 6 ماه شاهد رویش این نهال ها هستیم.

بانک مهراقتصاد پیشتاز در کاشت جنگل

مدیر عامل بانک مهراقتصاد خوزستان با اشاره به مشکل کم آبی و شوری آب جهت آبیاری نهال ها در کانون ریزگردها، گفت: با همکاری شرکت پتروشیمی سعی کردیم در ساعاتی که تبخیر آب کمتر است مثل 6 صبح یا 5 عصر عملیات آبیاری را انجام دهیم.

جنگل کاری مهر اقتصاد خوزستان

این مقام مسئول هزنیه طرح نهال کاری ۱۸۰هکتار از اراضی فوق بحرانی خوزستان را بالغ بر 1میلیارد تومان برآورد کرد و از این طرح نیز برای 20 نفر از اهالی روستا اشتغال ایجاد شد.

نهال در کانون ریزگردها

وی ادامه داد: خوزستان سرزمینی است که به گردن تمام مردم ایران حق دارد و و همان گونه که مقام معظم رهبری نیز گفته اند مشکل ریزگردهای با حرف حل نمی شود و باید عمل کرد.

حاتم وند تصریح کرد: بانک مهر اقتصاد خوزستان نیز به صورت عملی و به عنوان بانک پیشتاز در زمینه جنگل کاری و صیانت از محیط زیست در حال خدمات رسانی و حل کردن بخشی از مشکل محیط زیستی مردم استان است.