استاندار اصفهان تاکید کرد:برق پمپ های غیرمجاز در مسیر زاینده رود باید قطع شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محسن مهرعلیزاده در نشست شورای حفاظت از منابع آب که پیرامون رهاسازی آب زاینده رود برای آبیاری باغات غرب استان با هشدار به دستگاه های اجرایی برای برخورد با تخلفات در مسیر زاینده رود در زمان رهاسازی آب، گفت: برق پمپ های غیرمجاز در مسیر زاینده رود قطع شود.

وی تاکید کرد: با هرگونه تخلف و برداشت های غیر قانونی در زمان رهاسازی آب به شدت برخورد خواهد شد.

استاندار اصفهان با اشاره به تشکیل قرارگاه ویژه استانی به منظور حسن اجرای مصوبات شورای حفاظت از منابع آب برای رساندن آب به باغات به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، تصریح کرد: باید نظارت و کنترل لازم در این خصوص صورت گیرد.

وی ادامه داد: بندهای غیرقانونی و نهرهایی که در مسیر رهاسازی، آب غیرقانونی برداشت می کنند باید بسته شود.

مهرعلیزاده با تاکید بر اینکه مسیر و جریان آب با دقت و ظرفیت کافی کنترل و مدیریت شود، افزود: شرکت آب منطقه ای مکلف است با بکارگیری ظرفیت های لازم مانند صنف کشاورزی اجرای دقیق مصوبات از جمله برخورد با برداشت های غیر قانونی را پیگیری کند.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی هم مکلف است در اسرع وقت نیروی مورد نیاز را در اختیار فرمانداران برای مواقع بحران قرار دهد، اظهار داشت: برق پمپ های مسیر رودخانه نیز باید رصد و پایش موارد غیرمجاز جهت قطع برق اجرا شود.

استاندار اصفهان تاکید کرد: با هرگونه اهمال و مماشات برخورد خواهد شد و موارد در اسرع وقت برای رسیدگی به هیأت تخلفات اعلام می شود.