استاندار آذربایجان شرقی گفت:مدیریت دولتی، اصلی ترین مشکل صندوق‌های بازنشستگی است؛ در حالی‌که درسایر کشورها بازنشتگان دورهم جمع شده و یک فرد اقتصادی را برای مدیریت صندوق انتخاب می کنند تا پول هایی که به صندوق واریز می شود را به درآمد تبدیل کنند.

به  گزارش خبرنگار خبرگزاری موج در تبریز،مجید خدابخش در جلسه شورای سالمندان استان، اظهار کرد: از نظر قانون باید کارمند پس از بازنشسته شدن رابطه خود را با اداره قطع کرده و به یکی از صندوق های بازنشستگی متصل شود؛ اما برخی دستگاه های دولتی اعم از آموزش و پروش خدماتی را برای بازنشتگان ارائه می‌کنند که باید این موضوع از لحاظ قانونی بررسی شود. 

مجید خدابخش

وی اضافه کرد: ارائه حقوق های بازنشستگی و خدمات پزشکی و رفاهی بر عهده صندوق های بازنشتگی است به شرطی که صندوق توسط افراد متخصص مدیریت شود. 

ضروری است تا تمامی مردم  اهمیت موضوع توجه به افراد بالای 60 سال را درک کنند

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه تاکید کرد:ضروری است تا تمامی مردم  اهمیت موضوع توجه به افراد بالای 60 سال را درک کرده و تمامی امکانات لازم برای رفاه و آسایش این افراد را فراهم کنند تا در کنار آن امید به زندگی نیز افزایش یابد. 

خدابخش در خاتمه با بیان این‌که بخشی از چالش‌های کنونی ایران صندوق های بازنشستگی است، توضیح داد: زمانی که دولت حقوق کارمندان را افزایش می دهد، صندوق بازنشستگی نیز باید پول اضافی برای بازنشتگان پرداخت کند اما قدرت پرداخت این پول را ندارد که باید این موضوع اصلاح شود.