قندالی بابیان این مطلب که از سال ۶۶ تا ۸۷ جمعیت عشایری ثابت بوده و تغییرات چندانی نداشته است، گفت: سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای عشایر کشور تخصیص می‌یابد و امیدواریم امسال نیز این مبلغ پرداخت گردد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، رئیس امور عشایر کشور در چهارمین گردهمایی سراسری مسئولین امور عشایر شهرستان‌های سراسر کشور در کرمانشاه، ابراز داشت: عشایر کشور ۲۵ درصد گوشت کشور را تولید می‌کنند.

وی ضمن تأکید بر این مهم که عشایر نقش پررنگی در تولیدات دامی دارند، خاطرنشان ساخت: به‌طور متوسط تولیدات دامی عشایر ۱۹۰ هزار تن است و این قشر زحمتکش کشور ۲۸ درصد دام سبک کشور را در اختیار دارد.

عشایر

۳۵ درصد صنایع‌دستی کشور نیز توسط عشایر کشور به بازار وارد می‌شود

رئیس امور عشایر کشور با اشاره به اینکه عشایر کشور بسیار فعال و تلاشگر هستند، تصریح کرد: ۳۵ درصد صنایع‌دستی کشور توسط عشایر کشور وارد بازار می‌شود و در این راستا یکی از وظایف ما حفظ کرامت عشایر است و اگر خدمتی به آن‌ها می‌شود، هیچ منتی نیست.

به گفته قندالی از سال ۶۶ تا ۸۷ جمعیت عشایری ثابت بوده و تغییرات چندانی نداشته است که البته در این راستا سعی بر این مهم قرارگرفته که در تولیدات عشایری افزایش بهره‌وری و تنوع معیشتی جزء سیاست‌های اصلی قرار بگیرد.