رئیس دانشگاه هرمزگان گفت: دانشگاه هرمزگان و آژانس همکاری‌های بین المللی ژاپن قرارداد همکاری مشترک امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «علی اکبر شیخی فینی» گفت: دانشگاه هرمزگان و آژانس همکاری‌های بین المللی ژاپن (جایکا) قرارداد همکاری مشترک امضا کردند.

وی افزود: این قرارداد با هدف تهیه و اجرای طرح حفاظت محیط زیست مناطق ساحلی هرمزگان بسته شده است.

رئیس دانشگاه هرمزگان تبادل فراهم شدن زمینه همکاری میان اعضای هیات علمی دانشگاه هرمزگان و آژانس همکاری‌های بین المللی ژاپن در زمینه حفاظت محیط زیست مناطق ساحلی هرمزگان از دیگر اهداف این قرارداد عنوان کرد.

 شیخی فینی همکاری‌های بین المللی را راهی برای رفع مشکلات منطقه‌ای دانست.

هارادا مدیر گروه جایکا هم گفت: این طرح پس از مطالعات میدانی و جمع آوری اطلاعات، اجرایی می‌شود.

جایکا سازمانی دولتی مستقل بین‌المللی در ژاپن است که در زمینه‌ی توسعه به دولت ژاپن و همچنین کشور‌های در حال توسعه کمک می‌کند.

روش فعالیت جایکا تبادل همکاری فنی، وام‌های توسعه، کمک‌های مالی دولتی و نامحسوس و بهبود ارتباطات توسعه‌ای و مبارزه با فقر از طریق توسعه است.