سرپرست پلیس امنیت عمومی استان اصفهان از شناسایی و دستگیری باند ۹نفره قدرت نمایی در فضای مجازی اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سرهنگ محمدحسن اسماعیلی گفت: باند 9 نفره متخلفان که با استفاده از سلاح گرم شکاری غیرمجاز فضای مجازی قدرت نمایی می کردند، شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: در پی انتشار فیلمی در شبکه اجتماعی اینستاگرام که در آن تعدادی از اراذل و اوباش با استفاده از سلاح گرم شکاری غیرمجاز و قدرت نمایی موجب نگرانی شهروندان شده بودند، این موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی استان اصفهان قرار گرفت.

سرپرست پلیس امنیت عمومی استان اصفهان با بیان اینکه اعضای این باند متخلف دستگیر و  پرونده  آنان به مراجع قضایی تحویل داده شده است، افزود: برخورد قاطع و قانونی با افراد هنجار شکن و اراذل واوباش در سطح استان از مطالبات جدی مردم است، که  ماموارن نیروی انتظامی در این امر خود را موظف به اجرای قانون می دانند.