رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان از آغاز دوره آموزش مربیان طرح ملی تربیت حافظان قرآن کریم در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، یحیی قاسمی گفت: در دوره آموزش مربیان طرح ملی تربیت حافظان قرآن کریم 65مربی حافظ قرآن شهرستان اصفهان در راستای اجرای طرح ملی تربیت حافظان قرآن کریم تا 27مرداد حضور دارند.

وی افزود: در این طرح که با حضور استادان برجسته امور قرآنی از سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار می‌شود، روش‌های پیشرفته کلاس داری، روش‌های نوین و پیشرفته آموزش حفظ و قرائت به مربیان آموزش داده می‌شود.

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: مربیان حاضر در این طرح پس از پایان دوره در دو آزمون شفاهی و کتبی شرکت می‌کنند و در صورت کسب نمره حدنصاب و همچنین پس از گذراندن دوره کارورزی که موفق به تربیت حداقل ۱۰نفر حافظ یک جزء قرآن شوند برای آنان گواهی مربیگری قرآن کریم از سازمان اوقاف و امور خیریه صادر می‌شود.