سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان اصفهان از برگزاری اردوی طریق معرفت ویژه داوطلبان جمعیت هلال احمر اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، شهریار انصاری گفت: حوزه داوطلبان جمعیت هلال احمر شهرستان اصفهان اقدام به برگزاری اردویی با عنوان طریق معرفت ویژه اعضای فعال داوطلبان کرد.

وی افزود: داوطلبان جمعیت هلال احمر شهرستان اصفهان همگام با جوانان در اردوی طریق معرفت شرکت کردند.

سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان اصفهان با اشاره به حضور 25 نفر از اعضای داوطلبان این جمعیت در این اردو یک روزه، تصریح کرد:  اعضا در طی این اردو از موزه هلال احمر بازدید و در کارگاه آموزشی سواد عاطفی و راهکارهای تقویت مسولیت پذیری اجتماعی، کارگاه صرفه جویی در مصرف آب و حفظ منابع طبیعی شرکت کردند.