رئیس اداره حفاظت محیط زیست لنجان از دستگیری دو متخلف شکار غیر مجاز در لنجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، فاطمه محمدی گفت: یگان اداره حفاظت محیط زیست لنجان حین گشت زنی در زیستگاه های این شهرستان دو متخلف شکار را شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: از متخلفان یک قبضه اسلحه دو لول غیرمجاز و پنج عدد فشنگ همراه با دوربین شکاری، کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست لنجان  گفت: متخلفان بدلیل شروع به شکار جانوران وحشی و حمل اسلحه غیرمجاز به مراجع قضایی معرفی شدند.