مدیر آبفا شهرستان کوهپایه گفت: با استفاده از سامانه تله متری مدیریت فشار شبکه توزیع با نصب 10 فقره فشار شکن اعمال گردید که این امر کاهش 30 درصدی مصرف را به همراه داشته است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مرتضی یادگاری در همایش سازگاری با کم آبی با اشاره به نقش سیستم تله متری در توزیع عادلانه آب اعلام کرد:با استفاده از سامانه تله متری مدیریت فشار شبکه توزیع با نصب 10 فقره فشار شکن اعمال گردید که باعث کاهش 50 الی 60 درصدی فشار شبکه توزیع شد و این امر کاهش 30 درصدی مصرف را به همراه داشت.

وی افزود: در 5 ماهه سال جاری با توسعه سامانه تله متری و تله کنترل توانستیم با پایش لحظه به لحظه تاسیسات شامل ایستگاههای پمپاژ،مخازن،چاهها،فلومترها ،خطوط انتقال آب شرب مورد نیاز شهرهای کوهپایه ،سگزی وتودشک را بدون قطعی تامین کنیم.

مرتضی یادگاری با اشاره به نقش سیستم تله متری در توزیع عادلانه آب اعلام کرد:با استفاده از سامانه تله متری مدیریت فشار شبکه توزیع با نصب 10 فقره فشار شکن اعمال گردید که باعث کاهش 50 الی 60 درصدی فشار شبکه توزیع شد و این امر کاهش 30 درصدی مصرف آب را به همراه داشت.

وی با بیان اینکه در سال جاری منطقه کوهپایه با کاهش 40 درصدی تخصیص آب مواجه شد عنوان کرد: در فصل بهار و تابستان سال جاری با توجه به کاهش منابع آبی، تخصیص آب شرب این منطقه از طرح آبرسانی اصفهان بزرگ 40 درصد کاهش یافت اما با این وجود با بهره گیری از سامانه تله متری و تله کنترل توانستیم آب شرب بیش از 25 هزار جمعیت شهری و روستایی بدون هیچ گونه قطعی تامین کنیم.

مدیر آبفا شهرستان کوهپایه به مصرف سرانه آب در شهرهای کوهپایه،سگزی و تودشک اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: در سال گذشته مصرف سرانه آب در این منطقه حدود 187 لیتر در شبانه روز بوده در حالیکه هم اکنون این رقم به 165 لیتر کاهش یافته است.

یادگاری با برشمردن اقدامات فنی و مهندسی تصریح کرد:علاوه بر مدیریت فشار شبکه توزیع ،تعویض حدود 600 کنتور فرسوده ،اصلاح 8 هزار متر خطوط انتقال ،اصلاح 300 فقره انشعابات آب از جمله عمده ترین اقدامات در این زمینه بوده است.

آبفا کوهپایه

وی با بیان اینکه تعویض کنتور های فرسوده ،واقعی شدن مصرف آب را بهمراه داشت اظهار داشت:با تعویض کنتورهای فرسوده میزان واقعی مصرف آب نمایان شد و این رویداد منجر به مصرف بهینه آب گردید که در نهایت کاهش مصرف را رقم زد این در حالیست که در 5 ماهه اول سال 97 تعویض کنتورهای فرسوده 5 برابر  نسبت به سال گذشته بوده است.

یادگاری اصلاح انشعابات و شبکه فرسوده را موثر در کاهش هدر رفت آب دانست و خاطر نشان ساخت:با اصلاح شبکه فرسوده و انشعابات هدر رفت آب در منطقه کوهپایه حدود10 درصد کمتر شده است  بطوریکه هدر رفت آب در منطقه که شامل شهرهای کوهپایه ،تودشک و سگزی می باشد  از 28 درصد در سال گذشته به 7/18 درصد در سال جاری رسیده  است.

وی با تاکید  برسازگارنمودن مردم با مقوله کم آبی اعلام کرد:در نیمه اول سال جاری با اینکه 40 درصد تخصیص آب شرب از طرح آبرسانی اصفهان بزرگ کمتر شده بود و نیز آبدهی دو فقره حلقه چاه موجود در منطقه  30 درصد کمتر کاهش یافته اما سعی شده با سازگار نمودن مردم با کم آبی از منابع موجود نهایت بهره وری را داشت.

مدیرآبفا کوهپایه گفت: با اصلاح خطوط فرسوده انتقال  و انشعابات ،شاهد کاهش 70 درصدی وقوع حوادث در منطقه بودیم همچنین شهر تودشک بعنوان پایلوت کشوری بمنظور کاهش هدر رفت آب از طریق اصلاح شبکه فرسوده انتخاب شد چراکه با اصلاح شبکه فرسوده در شهر تودشک هدر رفت آب در این شهر 15 درصد کاهش یافت.