مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوند مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) اصفهان از اهدای اعضای زن جوان اصفهانی به چهار بیمار نیازمند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مریم خلیفه سلطانی گفت:اعضای بدن یک زن جوان 26 ساله مبتلا به مرگ مغزی در اصفهان به چهار بیمار نیازمند پیوند عضو اهدا شد.

وی افزود:این بیمار در نجف آباد بستری بود که پس از تایید مرگ مغزی با اخذ رضایت از خانواده اش به بیمارستان الزهرای(س) اصفهان منتقل شد.

مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوند مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) اصفهان گفت: قلب زن جوان مرگ مغزی در بیمارستان چمران و کلیه ها در بیمارستان الزهرای اصفهان به بیماران در فهرست انتظار پیوند می شود و کبد برای پیوند به شیراز ارسال شد.