معاون حمایت و سلامت کمیته امداد اصفهان گفت: بیش از ۲۰۰۰ خانواده زندانی در اصفهان تحت حمایت کمیته امداد هستند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، جلال یزدانی بیان داشت: دو هزار و ۱۲۶ خانوار با سرپرست زندانی در چهارماهه نخست سال ۹۷ از خدمات کمیته امداد اصفهان بهره‌مند شدند.

وی بابیان اینکه فوت، بیماری و ازکارافتادگی سرپرست در کنار طلاق از عمده‌ترین دلایل درخواست حمایت از سوی مددجویان این نهاد است، گفت: دو درصد از خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد اصفهان را خانوارهای با سرپرست زندانی تشکیل می‌دهند.

یزدانی بابیان اینکه تمام جامعه تحت حمایت این نهاد از فقدان مؤثر نان‌آور در خانوار خود رنج می‌برند، گفت: خانوارهای با سرپرست مرد فقط در صورتی تحت حمایت این نهاد واقع می‌شوند که مرد به علت بیماری یا ازکارافتادگی توان کار کردن و تأمین معاش خانواده را ازدست‌داده باشد.

وی به خانوارهای با سرپرست زندانی اشاره کرد و گفت: این خانوارها نیز به علت فقدان مؤثر مرد خانواده تا آزادی سرپرست از زندان موردحمایت واقع شده و از همه خدمات کمیته امداد اصفهان بهره‌مند می‌شوند.

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد اصفهان حمایت کمیته امداد از خانوارهای با سرپرست زندانی را موقت دانست و گفت: بعد از چند ماه از آزادی سرپرست و اطمینان از طبیعی شدن روند معیشت این خانوارها، حمایت این نهاد از آن‌ها قطع می‌شود.

یزدانی رویکرد کمیته امداد در ارائه خدمت به نیازمندان جامعه را رویکردی اورژانسی اعلام کرد و گفت: برای کاهش مؤثر فقر در جامعه نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد اصفهان، اولویت اصلی کمک به توانمندی و خودکفایی آن‌هاست و با ارائه آموزش و مشاوره، پرداخت وام و ارائه خدمات بیمه تأمین اجتماعی این راهبرد در مورد جامعه تحت حمایت این نهاد اجرا می‌شود.

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد اصفهان بابیان اینکه منابع کنونی در اختیار کمیته امداد اصفهان کفاف مبارزه مؤثر با رشد و گسترش فقر را نمی‌دهد، گفت: مردم نیکوکار اصفهان در شرایط اقتصادی سخت این روزها باید بیش‌ازپیش یاریگر این نهاد در حمایت از محرومان و نیازمندان باشند و مانند همه‌سال‌های اخیر با کمک‌های خود باری از دوش همشهریان نیازمند خود بردارند.