مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان ازاجرای اولین پروژه راهسازی خیر ساز در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، حجت اله غلامی در خصوص مسیر دهق- میمه - اذان گفت:  این پروژه اولین پروژه راهسازی است که توسط خیرین تامین اعتبار می شود و تماما زیر نظر معاونت راهسازی اداره کل راه و شهرسازی و آزمایشگاه مکانیک خاک در حال فعالیت است.

وی افزود: اعتبارات این محور بطول 30 کیلومتر باید از محل اعتبارات استانی و ملی تامین می شد ولی به علت کمبود اعتبارات ، این پروژه اولین پروژه راهسازی است که توسط خیرین تامین اعتبار می شود و تماما زیر نظر معاونت راهسازی اداره کل راه و شهرسازی و آزمایشگاه مکانیک خاک در حال فعالیت است.

غلامی با توجه به اقدامات انجام شده در این حوزه گفت: مسیر پلیس راه علویجه یکی از مسیر های پر خطر استان است و به همین علت به جاده مرگ معروف شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی اصفهان گفت: با تامین اعتبار مالی استانی، ملی 25 کیلومتر از پلیس راه علویجه در سال 96 به بهره برداری رسیده و زیر بار ترافیک رفته که امید است 20 کیلومتر باقی مانده نیز در سال جاری به اتمام برسد.