مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهاناز مصدوم شدن 10 نفر درتصادف جاده زرین شهر–فولادشهرخبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، غفور راستین گفت: برخورد مینی بوس با موانع کنار جاده زرین شهر–فولادشهر 10مصدوم برجای گذاشت.

وی افزود: بر اثر برخورد مینی بوس با موانع کنار جاده که امروز رخ داد،10نفر از سر نشینان اتوبوس مصدوم شدند.

گفتنی است؛ کارشناسان پلیس در حال بررسی علت این حادثه هستند.