مدیر کل تعزیرات حکومتی گیلان از شناسایی و تشکیل پرونده عامل اصلی توزیع تیغ یکبار مصرف قاچاق در رشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، انصاری مدیر کل تعزیرات حکومتی گیلان، امروز با اعلام این خبر اظهار کرد:  در اجرای گشت مشترک پلیس آگاهی و تعزیرات حکومتی از یک واحد پخش در شهر رشت مقدار  دوهزار و 304 تیغ خارجی ساخت ترکیه کشف و ضبط و مراتب طی صورتجلسه به شعبه پنجم رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز ارجاع که پس از ثبت و انجام تشریفات دادرسی و احضار و دفاعیات متهم بدلیل عدم توانایی در ارائه مدارک مثبته تخلف مباشرت در قاچاق کالا و ارز محرز تشخیص داده شد و حکم به ضبط کالا کشف شده بنفع دولت صادر و به پرداخت مبلغ 77 میلیون ریال جزای نقدی محکوم و رای صادره توسط اجرای احکام اجرا شد.