فرماندار شهرستان املش در خصوص روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی گفت: روز 22 مرداد ماه به عنوان "روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی" در تقویم رسمی کشور ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، یونس محمودی، فرماندار املش امروز از نامگذاری روز 22 مرداد ماه بعنوان " روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی " خبر داد و گفت: بنا به درخواست سازمان های مردم نهاد در همایش مشترک دولت و تشکل‌های اجتماعی، با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز  22  مردادماه با این عنوان نامگذاری شد.

وی حمایت از توسعه کمی و کیفی نهادها و تشکل های اجتماعی را از اهداف و اولویت های دولت تدبیر و امید برشمرد و اظهار داشت: ایجاد زمینه های گسترش و تعمیق مشارکت فعالانه تشکل های اجتماعی در فرآیندهای توسعه اجتماعی کشور همواره مورد تاکید دولت محترم در سطح ملی بوده است.

محمودی با اشاره به اخبار منتشر و مسائل مطروح شده در همایش مشترک دولت و تشکل های اجتماعی در مرداد ماه سال 93 اشاره کرد و یادآور شد: در آن همایش که با حضور ریاست محترم جمهور، اعضای هیئت دولت و با مشارکت بیش از 3 هزار سازمان مردم نهاد سراسر کشور برگزار شده بود، دولت در جمع فعالین تشکل های اجتماعی کشور به طرح رویکردهای دولت درخصوص مشارکت های نهادهای اجتماعی پرداخت.

فرماندار املش گفت: نامگذاری روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی در تقویم ملی نشان دهنده نگاه ویژه رئیس جمهور محتــرم دولت تدبیر امید به کارکرد سازمانهای مردم نهاد است.

محمودی همچنین افزود: پیگیری دولت در تحقق مطالبه سازمان های مردم نهاد برای نام گذاری روزی در تقویم ملی به نام این سازمان ها نشان دهنده احترام دولت به این مطالبه است.