مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، وحید کیانی را به سمت مدیر کلی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، با حکمی از سوی فاضل نظری، مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، وحید کیانی قلعه سردی به سمت مدیر کلی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان منصوب شد.

پیش از این غلام‌رضا شنبدی مدیریت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان را بر عهده داشت. وی از تیر ۹۴ تاکنون عهده‌دار این سمت بود. 

مشاور استاندار خوزستان، دبیر و موسس بنیاد نخبگان استان خوزستان، مدیر ورابط عمومی ورزش و جوانان خوزستان، مدیر روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، مشاور فرهنگی معاون توسعه مدیریت استانداری، شاعر و ناشر از جمله سمت‌ها و تجربه‌های کیانی است.

وی سراینده پنج مجموعه شعر کوتاه با نام‌های «از کنار این زندگی»، «پنهان در سکوت بلوط»، «به منقار مرگ»، «در تدارک تنهایی» و «سلول انفرادی» است.

همچنین برخی آثار کیانی به زبان‌های چینی، ژاپنی، عربی و انگلیسی ترجمه شده است و 2 کتاب شعر کودک و نوجوان هم در دست چاپ دارد. 

ساعت ۱۰ روز چهارشنبه 24 مرداد 97 مراسم تودیع و معارفه مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان در مجتمع کانون واقع در اهواز، فاز 2 پادادشهر، روبه‌روی بازارچه برگزار می‌شود.