در راستای آگاهی و آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی منطقه از ضوابط و جزئیات انجام عملیات ثبت سفارش کالای وارداتی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، کارگاه آموزشی یک روزه ای در این منطقه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان و نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، در راستای آگاهی و آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی منطقه از ضوابط و جزئیات انجام عملیات ثبت سفارش کالای وارداتی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، کارگاه آموزشی یک روزه ای در این منطقه برگزار شد.

رضا قلی زاده مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد انزلی با اعلام اینکه این کارگاه آموزشی با پیگیری های معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد انزلی و هماهنگی های صورت گرفته با دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد برگزار شده تصریح کرد: این کارگاه آموزشی در راستای مصوبه هیات محترم دولت درخصوص الزام ثبت سفارش کالاهای وارده به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سامانه جامع توسعه تجارت برنامه ریزی و برگزار شده است.

مدیر بازرگانی سازمان، با بیان اینکه این کارگاه آموزشی در جهت آشنایی هرچه بیشتر تجار و فعالان اقتصادی منطقه آزاد انزلی با الزامات ثبت سفارش کالا در مناطق آزاد برگزار شده اظهار داشت، مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی به ترتیب شامل نحوه ثبت نام در سامانه یکپارچه فعالان اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به آدرس (esm.freezones.ir)، نحوه ثبت نام در سامانه جامع تجارت ایران به آدرس (ntsw.ir)، نحوه انجام مراحل ثبت سفارش کالا در مناطق آزاد، نحوه انجام مراحل درخواست تخصیص ارز بوده است.

در پایان وی با اشاره به اینکه کارگاه آموزشی ثبت سفارش کالا با حضور مدیران و کارشناسان محترم دستگاه های اجرایی ذیربط برگزار شده خاطر نشان کرد: تولیدکنندگان بخش صنعت، تجار و بازرگانان، کار آفرینان، کارشناسان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و کارشناسان سازمان منطقه آزاد انزلی نیز در این جلسه آموزشی حضور داشته اند.