مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان از راه اندازی خانه هلال در اصفهان خبر داد.

محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان، گفت:راه‌اندازی خانه هلال با هدف ارایه آموزش‌های تخصصی به خبرنگاران در اصفهان راه اندازی می شود.

 وی افزود: خانه هلال با رویکرد آموزش مدیریت بحران و امداد و نجات به خبرنگاران در اصفهان راه‌اندازی می‌شود.