رییس کمیسیون گردشگری و برند شهری اتاق بازرگانی اصفهان گفت: برندسازی شهری یکی از مهمترین مولفه های صنعت گردشگری است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محمدرضا رجالی بیان کرد:پروژه برند شهری اصفهان به همت اتاق بازرگانی اصفهان و همراهی استانداری ،شهرداری،میراث فرهنگی و ارشاد استان اصفهان رونمایی شد. 

وی افزود:رونمایی برند شهری اصفهان برای نخستین بار در ایران انجام شد و امیدواریم با همراهی بخش خصوصی و حمایت بخش دولتی نتایج آن را  برای بخش های مختلف جامعه ملموس شود.

رییس کمیسیون گردشگری و برند شهری اتاق بازرگانی اصفهان گفت: برندسازی شهری یکی از مهمترین مولفه  صنعت گردشگری است و برای توسعه این صنعت و رونق فضای کسب وکار در لایه های مختلف جامعه به این پدیده بیش از پیش نیاز داریم.