مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان به همراه معاونین خود از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان به همراه معاونین جمعیت هلال احمر از دفتر خبرگزاری موج در استان  اصفهان بازدید کردند.

مدیر عامل هلال احمر