رییس شبکه دامپزشکی شهرستان خمینی شهر از کشف واحد کشتار غیر مجاز شترمرغ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سعید جان بخش گفت:یک واحد کشتارغیرمجاز شترمرغ در خمینی شهر کشف و مهر و موم شد.

وی افزود: بنا بر گزارش مردمی، کارشناسان واحد نظارت بربهداشت این شبکه، محل کشتارغیرمجاز را که اقدام به ذبح شترمرغ به صورت کاملا غیر بهداشتی می کرد شناسایی و مهرو موم کردند.

گفتنی است؛ 60 واحد شترمرغ فعال در استان اصفهان با ظرفیت بیش از 10 هزار قطعه در سال 800تن گوشت تولید می کنند.