مدیر شبکه بهداشت و درمان خمینی شهراز معدوم سازی حدود 500 کیلوگرم عسل غیر مجاز وتقلبی در شهرستان خمینی شهر خبرداد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، احمد باقری گفت: حدود 500 کیلوگرم عسل تقلبی، غیر استاندارد و غیرقابل مصرف از انباری در شهر  خمینی شهر کشف و ازچرخه مصرف خارج شد.

وی افزود: عسل های غیر مجاز کشف شده در محل دفع زباله های شهرداری این شهر معدوم شد.