معاون اشتغال و خودکفایی اداره کل کمیته امداد اصفهان از ایجاد 433 شغل برای مددجویان اصفهانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، بهرام سوادکوهی گفت:امسال 433 شغل دامپروری وخدماتی برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی استان اصفهان ایجاد شده است.

وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون این تعداد شغل برای جامعه مددجویان این نهاد اجرا شده که 177 شغل آن در زمینه دامپروری و 256 شغل در زمینه خدماتی است.

بهرام سوادکوهی مشاغل بومی و سازگار با شرایط جامعه را از اولویت های این نهاد برشمرد و افزود: بیش از 27 درصد از شغل های ایجاد شده این نهاد در حوزه مشاغل دامپروری و 40 درصد در حوزه مشاغل خدماتی است که بیشترین سهم اشتغال امسال را به خود اختصاص داده است.

معاون اشتغال و خودکفایی اداره کل کمیته امداد اصفهان هزینه تولید یک شغل برای توسعه اقتصاد کشور را بیش از 700 میلیون ریال بیان کرد و گفت: در کمیته امداد اصفهان هر شغل پایدار با حدود 190میلیون ریال هزینه ایجاد می‌شود.