معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: اعضای جوان مرگ مغزی در کاشان به بیماران نیازمند عضو اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محمد حاجی جعفری بیان داشت: اعضای محمد قزاآنی 31 ساله که در اثر تصادف دچار مرگ مغزی شده بود با رضایت خانواده انسان دوستش به  بیماران نیازمند عضو اهدا شد.