فرماندار شهرستان برخوار گفت: وقف احسانی مردمی و نوع دوستانه است که با تاریخ بشری گره خورده به شکلی گذشتگان برای آیندگان وقف کرده اند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محمد حسن قمی در مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه شهرستان برخوار بیان داشت: وقف با تاریخ بشری گره خورده به شکلی که گذشتگان برای آیندگان وقف کرده اند و آیندگان نیز از برکات وقف بهرمند شده و برای واقفان نیک اندیش خیرات برجا گذاشتند.

وی افزود: وقف از جایگاه والایی در دین مبین اسلام برخوردار است به گونه ای که حضرت علی(ع) نیز همواره در دوران عمر با برکت خود در احیای قنات ها و نخلستان ها تلاش می کردند و سپس آنان را برای بهرمندی جامعه مسلمین و فقرزدایی وقف می کردند.

فرماندار برخوار

محمد حسن قمی خاطر نشان شد: وقف در واقع احسانی مردمی و نوع دوستانه است که با تاریخ بشری گره خورده به شکلی گذشتگان برای آیندگان وقف کرده اند و آیندگان نیز از برکات وقف بهرمند شده و برای واقفان نیک اندیش خیرات برجا گذاشتند.

فرماندار شهرستان برخوار گفت: سنت وقف نیز در ایجاد تمدن اسلامی بسیار موثر و تاثیرگذار بوده است و در دین اسلام نیز تکمیل شده است.