معاون مالی و اقتصادی شهرداری اصفهان گفت:شهرداری مانند گذشته از مجتمع فرهنگی مطبوعاتی اصفهان حمایت خواهد کرد .

مرتضی طهرانی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان،  با اشاره به اینکه در تمام دنیا یارانه به خدمات مختلف ارائه می شود، گفت: در کشور ما متأسفانه مفهوم یارانه برای مردم به درستی تعریف نشده تا جایی که ارزش واقعی آن خدمت را درک نمی کنیم.

وی بیان داشت: از آنجایی که ما به این امر واقفیم که رسانه ها بازوی توانمند شهرداری می باشند کمافی سابق از مجتمع فرهنگی مطبوعاتی شهرداری اصفهان که محل استقرار رسانه های مطرح این شهر می باشد حمایت خواهیم کرد تا این مجتمع بتواند مانند گذشته به اصحاب رسانه در راستای خدمت به مردم شهر خدمات شایسته ای ارایه کند.

گفتنی است؛ معاون مالی و اقتصادی شهرداری اصفهان به همراه مدیریت مجتمع فرهنگی مطبوعاتی از دفتر خبرگزاری موج از اصفهان  بازدید کردند.

بازدید معاون مالی شهرداری از موج