معاون اقتصادی رئیس جمهور به منظور بررسی مسایل اقتصادی خوزستان وارد اهواز شد.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، محمد نهاوندیان امروز یکشنبه 14( مرداد) در سفری یک روزه به خوزستان به منظور بررسی مسایل اقتصادی این استان وارد اهواز شد.

 قرار است نهاوندیان امروز در نشست مقابله با ریزگردهای خوزستان در اهواز در محل استانداری خوزستان حضور پیدا کند.

وی پس از این جلسه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان شرکت می کند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور همچنین پس از این نشست در آخرین برنامه سفر خود به خوزستان در جلسه ای با حضور نخبگان اقتصادی استان شرکت خواهد کرد.