روانشناس کودک گفت: بسیاری از آسیب‌هایی که در دوره کودکی به افراد وارد می‌شود، در بزرگ‌سالی عوارض خود را نشان می‌دهد و در سایر حوزه‌های رشدی کودک ازجمله پیشرفت تحصیلی، آموزشی و از همه مهم‌تر اعتماد و علاقه او به‌نظام آموزشی تأثیرگذار خواهد بود.

حسین عماری روانشناس کودک در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه ضمن تأکید بر این مهم که امروزه خانواده‌ها در سپردن کودکان خود به مهدهای کودک معیارهای متفاوتی را مدنظر قرار می‌دهند، افزود: اگر کودکی در مهدهای کودک‌ غیراستاندارد به لحاظ جسمی آسیب ببیند درنهایت، آسیب‌دیدگی فوق منجر به وارد آمدن آسیب روانی به وی خواهد شد و بدون تردید چنین اتفاقاتی قابل‌ اغماض نیست.

حسین عماری با تأکید بر تأمین امنیت کودکان در مهدهای کودک، لزوم کیفیت موارد آموزشی را نیز مهم تلقی کرد و اظهار داشت: نگهداری از کودکان و مورد آموزش قرار دادن آن‌ها در مهدهای کودک‌ غیراستاندارد و عدم نظارت یک سازمان مشخص بر فعالیت چنین مجموعه‌هایی راه قانون‌گریزی و ارائه خدمات آموزشی بی‌کیفیت را برای آن‌ها بازکرده و آسیب‌های روانی بی‌شماری را متوجه کودکان می‌کند.

عماری ادامه داد: حضور کودکان در مهدهای کودکی که از فضای آموزشی و فضای بازی امن و خوشایندی برخوردار هستند، اعتماد آن‌ها را به‌نظام آموزشی در سنین و مقاطع تحصیلی بالاتر بیشتر می‌کند و از طرفی هم این قبیل کودکان اعتماد حاصل‌شده در دوران کودکی خود را به نسل بعدی خود تسری می‌دهند و این موضوع می‌تواند در حفظ شأن آموزشی نظام کمک‌کننده باشد.